6% BTW voor sloop- en heropbouw voor verhuur in aantocht

Joris Ockier · 27 maart 2024

Een goede maatregel met schoonheidsfout.

Binnenkort wordt het mogelijk te slopen en her op te bouwen aan een BTW-tarief van 6%, ook door projectontwikkelaars, als de nieuwbouwwoning wordt verhuurd gedurende 15 jaar, zo kondigt de federale regering aan.

Deze nieuwe maatregel is dubbel goed. Het is niet alleen een goede bijsturing van de nieuwe regelgeving van januari 2024 maar het is zelfs beter dan de eerdere regelingen daarvoor.

Van 1/1/2022 tot 31/12/23 gold 6% btw op alle afbraak en heropbouw in heel het land maar alleen voor eigen bewoning en dus niet voor de investeerder-verhuurders (tenzij in de 31 stedelijke gebieden).   

Toen de federale regering de 6%-btw regeling op sloop- en heropbouw op 1 januari 2024 helemaal herzag, was het hek van de dam. Het aanbod van nieuwbouw zou slinken en huurprijzen zouden verder stijgen door een tanend aanbod. En terecht!

Even zag het er naar uit dat enkel de 6% zou blijven gelden voor ‘zelfheropbouwers’ uit het hele land die bovendien zelf in de woning zouden wonen. 

De regering heeft nu alvast een belangrijke en betekenisvolle stap gezet naar een grote en kwetsbare groep: de huurders. Dit opent meteen opnieuw de deur voor kleine investeerder- verhuurders en op die zuurstof zit menig huurder, investeerder én projectontwikkelaar te wachten.

Dé grote wens is natuurlijk dat alle sloop- en heropbouw opnieuw van de 6%-BTW-regel geniet. Er zijn 101 argumenten om dit wél te doen maar er is ook één valabel tegenargument: de hoge kost in tijden van moeilijke overheidsfinanciën.   Het blijft wel dat 21% BTW op een gemiddelde woning een exuberant bedrag is waar een gemiddelde Belg twee volle jaren mag voor werken.

De federale regering koos dus voor de investeerder / huurder en niet opnieuw voor de woningeigenaar.   Nochtans, het woonbeleid van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, herhaalt het veelvuldig: het Vlaamse beleid is er één van stimuleren van woningeigendom. Het is immers de beste remedie tegen armoede op latere leeftijd. Maar het ene is Vlaams, het ander federaal en of die twee niveaus een en ander goed onder elkaar afstemmen, is maar de vraag.

Alleen deze eeuwige schoonheidsfout: zoveel regels, zoveel uitzonderingen, zoveel overgangsmaatregelen. En dit is er alweer eentje bij. Hoe het was, hoe het is en hoe het wordt: 6% BTW in de bouw is iets voor ‘gevorderden’.   Misschien dat de overheid ook werk kan maken van verregaande vereenvoudiging?  Met één tarief van 9% combineren we misschien het beste van alle werelden, ook die van onze overheidsfinanciën? De eenvoud van administratie en controle is alvast een procentje waard.

6% BTW op verhuurde nieuwbouw: een goed idee.

En nu maar hopen dat diezelfde investeerder niet langs de federale achterdeur belast wordt op reële huurinkomsten, of we zijn weer terug naar af. Of de huurder laten rapporteren of ie ook occasioneel thuis werkt en zo de verhuurder opzadelt met een hogere belasting.  Waarom is het zo moeilijk een coherent beleid te voeren om de verhuurdersmarkt van voldoende woningen te voorzien?

Meer lezen over grondwaarde?
Bestel gratis ‘Mijn Topgrond, de stresstest van grondwaarde’!